Saturday, December 15, 2012

Om Jai Jagdeesh Hare

images (1) 

 

 

 

 

Om Jai Jagdish Hare - Aarti

Om Jai Jagdish Hare - Hindu devotional song

s        ss      ss      s *n      sr        rg          mm     pp      dpm      gr
Om     jai      jag     dish      hare     swami     jai      jag     dish     hare

rgr           gmmg         rgrs       ssr                grs      *n *d
bhakt       jano_ke      sankat    kshan_mein    door      kare

r       rr     rr      grs     *n s
om    jai    jag    dish    hare

rs       s *n    rs    s *n    rss       pp      mm     g     rsr
jo      dhya    ve    phal    pave    dukh    bin    se    manka

pp         pd      pm     g      rsr
swami    dukh    bin    se     manka

rg         rggm       mg      rgrs     sr        rgr      s *n *d
sukh     sampati    ghar    ave     kasht   mite    tanka

r       rr     rr      grs     *n s
om    jai    jag    dish    hare

rss       *n rs     s *n     rss       ppm         mg       rsr
mata     pita      tum      mere    sharan     gahun    kiski

rgrs           mmg        rgrs      sr      rgr              s *n *d
tum_bin     aur_na     duja      aas    karu_mein    kiski

r      rr    rr     grs    *n s
om   jai   jag   dish   hare

rs       s *nrss     s *n     rss         pp     mmg      rsr
tum    puran       para     matma    tum    antar    yami

rgr      gmm        mg        rgrs          ss       rgrr       s *n *d
par     brahma    para      meshwar    tum     sabke    swami

r       rr     rr      grs     *n s
om    jai    jag    dish    hare

rs      s *n      rss       rsss      pp    mmg      rsr
tum   karu      na_ke   sagar    tum   palan     karta

rg        rgmm       mg      rgrs      sr        rsr       s *n *d
mein    murakh     khal     kami     kripa    karo     bharta

r       rr     rr      grs     *n s
om    jai    jag    dish     hare

rs        s *n    rss      *n rss       ppm       grsr
tum     ho       ek       agochar    sabke     pranpati

rg      rg       mm       grgrs        ssr        rs         s *n *d
kis     vidhi    milu     dayamay    tumko    mein     kumti

r       rr     rr      grs    *n s
om    jai    jag    dish    hare

rss     *n rs        s *n     rss        pp     mgg         rsr
din     bandhu     dukh    harta     tum    rakshak    mere

rgrg       mm     grgrs       sr        rgr       s *n *d
apne      hath   badhao    dwar    pada    tere

r       rr     rr       grs     *n s
om    jai    jag     dish     hare

rs        s *n    rs         s *n      rss              ppm         grsr
tan     man     dhan     jo          kuch_hai      sab_hi      hai_tera

rgrg       mmmg       rgrs      s        rgr      s *n *d
tera      tujhko        arpan   kya     lage     mera

s        ss       ss      s *n      sr
Om     jai      jag      dish      hare

0 comments:

Post a Comment