Wednesday, December 26, 2012

ninnu kori

Prelude:

F# D E F# D E B A

F# D E F# D F# B A (2)

B B B F#   F# F# F# A   A A A E   E E E F#

F# F# F# E   E E E D   D D D B   B B B A

ninnu kori

F# F# F# E D E F#

varanam varanam

F# E D  B D

sari sari

D E  D E

kalise      nee

F# F# F# E  D E F#

nayanam nayanam

F# E D  B D

urikina  vaagalle

D E F# E D E D B A

tolakari  kavitalle

D E F# E  D E B D E

talapulu  kadhilene

D E F# E  D E D B A

chelimadi  virisene

D E F# E   D E B D E

ravikula  raghuraama

D E F# E  E F# A B

anudinamu

F# B A F# Eninnu kori...Interlude:D B D   B D E

B D B  B D B  B D B  B D B  E D

B D B  B D B  B D B  B D B  E

B B D D B A  F# A B A F# A B   (2)

F# E D D E  F# E F# E D D E

F# E D D E  F# E F# E F# A B

vudikinche chilakamma

A A        A F# F# A A

ninnurinche

F# A B D D B D A

volikinche andhale

A A        A F# F# A A

aaladinche

F# A B D D B D A

muthyaala bandhaale

B B B A   F# A B

neekandhinche

B A A F# F# E E D

achatlu muchatlu

B B B A F# A B

taanasinche

B A A F# F# E E D

mojullona  chinnadhi

D D D B D  D B D D

neeve taanu  annadhi

E E   E B E  E B E E

kalale vindhu chesane

D D    D B D  D B D D

neeto pundhu korene

E E   E B E  E B E E

undaalalani

F# E D D E F#

nee todu cherindile

F#  E D  D E D B A

ee naadu sarasaku

D  B A   A F# E Dninnu kori ...

0 comments:

Post a Comment